خانه / تحمل وزنی / تشک 120 کیلوگرم

تشک 120 کیلوگرم

تشک رویال مدل پرنیان (Parnian)

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک رویال مدل پرنیان (Parnian) طبی-فنری نرم تهیه شده از فنر مقاوم و پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک رویال مدل پرنیان (Parnian): تهیه شده از فنر مقاوم ۲/۴ از نوع فریم دار میباشد. بین فنرها فوم پلی اتیلن با دانسیته ۳۰ تزریق شده که خاصیت ارتجاعی فنر

بیشتر بخوانید »

تشک رویال کد ۷

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

رویال کد ۷ تشک رویال کد ۷ طبی- فنری نرم تهیه شده از فنر مقاوم و پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک رویال کد ۷: تهیه شده از فنر مقاوم ۲/۴ از نوع فریم دار میباشد. بین فنرها فوم پلی اتیلن با دانسیته ۳۰ تزریق شده که خاصیت

بیشتر بخوانید »

تشک رویال کد ۵

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک رویال کد ۵ طبی-فنری نرم تهیه شده از فنر مقاوم و پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک رویال کد ۵: تهیه شده از فنر مقاوم ۲/۴ از نوع فریم دار میباشد. بین فنرها فوم پلی اتیلن با دانسیته ۳۰ تزریق شده که خاصیت ارتجاعی فنر را به

بیشتر بخوانید »

تشک رویال کد ۱۰

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک رویال کد ۱۰ طبی- فنری نرم تهیه شده از فنر مقاوم و پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک رویال کد ۱۰: تهیه شده از فنر مقاوم ۲/۶ از نوع فریم دار میباشد. بین فنرها فوم پلی اتیلن با دانسیته ۳۵ تزریق شده که خاصیت ارتجاعی فنر را

بیشتر بخوانید »

تشک آلپین مدل Victoria

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک آلپین مدل Victoria طبی-فنری تهیه شده از پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک آلپین مدل Victoria: سیستم فنر بندی این تشک از نوع متصل میباشد. این سیستم باعث میشود هنگام استراحت وزن از ۵ نقطه بدن تقسیم شده که فشار کمتری به تشک وارد میگردد و طول

بیشتر بخوانید »

تشک آلپین مدل Ronica

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک آلپین مدل Ronica طبی-فنری تهیه شده از پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک آلپین مدل Ronica: سیستم فنر بندی این تشک از نوع متصل میباشد. این سیستم باعث میشود هنگام استراحت وزن از ۵ نقطه بدن تقسیم شده که فشار کمتری به تشک وارد میگردد و طول

بیشتر بخوانید »

تشک آلپین مدل Emma

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک آلپین مدل Emma طبی-فنری تهیه شده از پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک آلپین مدل Emma: سیستم فنر بندی این تشک از نوع متصل میباشد. این سیستم باعث میشود هنگام استراحت وزن از ۵ نقطه بدن تقسیم شده که فشار کمتری به تشک وارد میگردد و طول

بیشتر بخوانید »