خانه / تشک / تشک طبی فنری (پەڕە 2)

تشک طبی فنری

تشک آلپین مدل Salvador طبی فنری

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک آلپین مدل Salvador طبی فنری تهیه شده از پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک آلپین مدل Salvador: سیستم فنر بندی این تشک از نوع متصل میباشد. این سیستم باعث میشود هنگام استراحت وزن از ۵ نقطه بدن تقسیم شده که فشار کمتری به تشک وارد میگردد و

بیشتر بخوانید »

تشک آلپین مدل Ronica طبی فنری

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک آلپین مدل Ronica طبی-فنری تهیه شده از پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها : سیستم فنر بندی این تشک از نوع متصل میباشد. این سیستم باعث میشود هنگام استراحت وزن از ۵ نقطه بدن تقسیم شده که فشار کمتری به تشک وارد میگردد و طول عمر تشک افزایش

بیشتر بخوانید »

تشک آلپین مدل Rigina طبی فنری

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک آلپین مدل Rigina طبی فنری تهیه شده از پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک آلپین مدل Rigina طبی فنری : سیستم فنر بندی این تشک از نوع متصل میباشد. این سیستم باعث میشود هنگام استراحت وزن از ۵ نقطه بدن تقسیم شده که فشار کمتری به تشک

بیشتر بخوانید »

تشک آلپین مدل Emma طبی فنری

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک آلپین مدل Emma طبی-فنری تهیه شده از پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک آلپین مدل Emma طبی فنری: سیستم فنر بندی این تشک از نوع متصل میباشد. این سیستم باعث میشود هنگام استراحت وزن از ۵ نقطه بدن تقسیم شده که فشار کمتری به تشک وارد میگردد

بیشتر بخوانید »

تشک آلپین مدل Elizabeth طبی فنری

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک آلپین مدل Elizabeth طبی-فنری تهیه شده از پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک آلپین مدل Elizabeth طبی فنری: سیستم فنر بندی این تشک از نوع متصل میباشد. این سیستم باعث میشود هنگام استراحت وزن از ۵ نقطه بدن تقسیم شده که فشار کمتری به تشک وارد میگردد

بیشتر بخوانید »

تشک آلپین مدل Dr.Ernest طبی فنری

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک آلپین مدل Dr.Ernest طبی-فنری تهیه شده از پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک آلپین مدل Dr.Ernest طبی فنری : سیستم فنر بندی این تشک از نوع متصل میباشد. این سیستم باعث میشود هنگام استراحت وزن از ۵ نقطه بدن تقسیم شده که فشار کمتری به تشک وارد

بیشتر بخوانید »

تشک آلپین مدل Anthony طبی فنری

تشک | تشک | مارکت تشک مشهد | تشک تهران | تشک فنری | تشک طبی | خرید تشک |

تشک آلپین مدل Anthony طبی-فنری تهیه شده از پارچه صد در صد پنبه. ویژگی ها تشک آلپین مدل Anthony طبی فنری: سیستم فنر بندی این تشک از نوع متصل میباشد. این سیستم باعث میشود هنگام استراحت وزن از ۵ نقطه بدن تقسیم شده که فشار کمتری به تشک وارد میگردد

بیشتر بخوانید »